Monday, March 14, 2005

Pain is being poured into cup of my life, just as darkness is poured into night.

When a orthopedic surgeon starts writing poems. We can read immense feelings and depth in the writing. Same is the case with Priyadarshan Potdar. When I read his poetry I was stunned due to the bare concepts he presents through his style of writing.


aaNi yaa raatreelaa

yaa aayushhyaalaa kasaa duHkhaachaa vaas yeto
jasaa raatreelaa kaaLokhaachaa yaavaa.

kitee kaaLokha bharalaa
mhaNaje hee raatra phuTel
aaNi ritee hoiil
pa.nkha nasalelyaa paxaasaarakhee
nirarthak aaNi nishhpraaN?

maajhyaa aayushhyaat daravaLaNaaree hee vyathaa
nidaan too taree hu.ngeet rahaa,
maajha.n man taDakaNyaapoorvee
saaThavoon Thev tilaa yaa shabdaa.nchyaa kupeet.

vaayaa jaauu deuu nakos
yaa vaahoon gelelyaa niraadhaar kaaLokhaasaarakhee,
jasa.n pahaaTes taa.nbaDa.n phuTaava.n
tashee halakech ye
aaNi yaa raatreelaa sadgatee de.

1987, laaTaa.nchyaa aasapaas, priyadarshan potadaar

What a concept!
yaa aayushhyaalaa kasaa duHkhaachaa vaas yeto
jasaa raatreelaa kaaLokhaachaa yaavaa.

Here we can find the intensity of sorrow the poet is expressing. We can imagine the sorrow and pain he must have seen due to his profession and also he is sensitive to the world in a unique way is what we can decipher from his lines.

kite kaaLokha bharalaa
mhaNaje hee raatra phuTel

Wow, what a idea, and when we relate this to the earlier metaphor we can simply imagine

kite duHkha bharale
mhaNaje he aayushhya phuTel

I remember four lines by cha.n go here,

jhepel tevhaDhech duHkh
to aapalyaalaa deto
aaNi duHkha sa.npale kee
aapalyaalaach neto.Tushar

No comments: